Promocja zdrowia

ARZERRA Najczęściej żółtaczka hcv wywołuje wirusowe zapalenie wątroby

Jest to proces, który ma w efekcie przynieść wzrost poziomu kontroli nad stanem organizmu człowieka oraz jego relacji ze środowiskiem. Dzięki tym działaniom mają się poprawić warunki życia, pracy, wypoczynku, kształcenia oraz kultury fizycznej jednostki. Promowanie zdrowia, jako swój główny cel obrało wpływ na programowanie indywidualnych zachowań w taki sposób, by prowadziły one do ciągłej poprawy warunków, w których żyje człowiek, co zaowocuje usprawnieniem ogólnej jakości w wszystkich sferach egzystencji. Czym zatem są te aspekty?

Największy wpływ na zdrowie ma styl życia, który przejawia się w takich dziedzinach jak sposób odżywiania, aktywności fizycznej i seksualnej, podejściu do używek czy radzenie sobie ze stresem. Ważne jest także środowisko fizyczne w którym człowiek przebywa. Nie może być ono w żaden sposób szkodliwe dla organizmu. Korzystanie z czystej wody, jak najczęstsze przebywanie na świeżym (niezanieczyszczonym) powietrzu, zadbanie o to by warunki pracy i nauki były możliwie jak najbardziej bezpieczne dla ciała i umysłu, to tylko niektóre z metod wpływu na kontrolę otoczenia. Warto przy tym znać zagrożenia czające się w naszym środowisku. Większość z nich jest konsekwencją jego degradacji oraz innych czynników biologicznych; często także wynika z rozwoju przemysłu: są to poziomu hałasu, obecność substancji chemicznych, negatywna jonizacja powietrza czy przeróżne promieniowania. Innym aspektem warunkującym zdrowie jest determinacja genetyczna. O ile nie mamy wpływu na pulę genów otrzymaną na początku życia, o tyle warto pamiętać, że na jej kształt ma wpływ także to jak postępujemy później. Nieprawdą jest myślenie o naszym DNA jako o nienaruszalnej strukturze. Ulega ono ciągłej ewolucji dlatego trzeba pamiętać, że jeżeli oczywiście myślimy o zostaniu rodzicem, by ograniczać dostarczanie do naszego organizmu wszelkich szkodliwych substancji. Mniejszy wpływ od wcześniej przedstawionych czynników, od których może zależeć nasze zdrowie ma opieka zdrowotna. Powszechne w naszym kraju jest narzekanie na podejście lekarzy oraz reszty personelu medycznego do pacjentów, stan przychodni i szpitali oraz dostępność do specjalistycznych świadczeń. Okazuje się jednak, że aż w 90% nasze zdrowie jest zależne od nas samych, a tylko 10% odpowiedzialności za jego stan mają służby, których rola zaczyna się dopiero w momencie gdy zdrowie zaczyna szwankować. Tendencja do szukania winnych, mająca swoje źródło w ogólnoludzkim zamiłowaniu do porzucania niewygodnych działań autorefleksyjnych, jest niestety materiałem na osobny, bardziej naukowy wywód.

Analizując aspekty mające wpływ na naszą kondycję, nie ulega wątpliwości, że promocja zdrowia oraz edukacja zdrowotna powinny zajmować ważne miejsce w procesie kształcenia młodych ludzi. To od tych dążeń może zależeć poziom odpowiedzialności społecznej, na którym zależy nam wszystkim.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *