Edukacja zdrowotna


kupując Zinnat naszej firmy masz gwarancję wysokiej jakości Odziedziczona po matce żółtaczka u miesięcznego dziecka zazwyczaj nie wymaga leczenia

O ile każdy pewnie zgodzi się z tym, że warto żyć zdrowo i lepiej dożyć późnej starości, to nie każdy wie jak to osiągnąć. Dopiero od niedawna upowszechniło się promowanie na różnych płaszczyznach kultu człowieka zdrowego, dbającego o siebie oraz o otoczenie współdzielone z innymi. Zadanie to jest tym ważniejszy gdy uświadomimy sobie, że już od najmłodszych lat człowiek kształtuje swój światopogląd i wtedy nabycie pewnych kompetencji okazuje się najtrwalsze. Właśnie na tym polu powinna rozgrywać się batalia o umysłu młodych ludzi, a edukacja zdrowotna powinna trafiać szczególnie do nich.

Pod pojęciem edukacji zdrowotnej kryje się ogół czynności składających się na proces kształtowania nawyku dbałości o zdrowie swoje i innych oraz tworzenia środowiska sprzyjającego tym staraniom. Skierowana jest głównie do uczniów, ale też do wszystkich u których należy rozwinąć pożądane postawy. W wyniku działań promujących zdrowie ma wzrosnąć poczucie odpowiedzialności społecznej, a młodzi ludzie odkryją możliwości płynące z wyborów przynoszących lepszą jakość życia. Należy zwrócić uwagę na to, że to w wieku dziecięcym umysł jest najbardziej chłonny, a przy tym narażony na niebezpieczeństwa współczesnego świata dlatego zainteresowanie ze strony wszelkich instytucji edukacyjnych powinno być skierowane na najmłodszych.

Obszary, które eksploruje edukacja zdrowotna to np. bezpieczeństwo przestrzegane podczas codziennego życia, higiena osobista i dbałość o jej zachowanie wokół, nacisk na zdrowe odżywianie i aktywność fizyczną, zachowanie odpowiednich proporcji między pracą i wypoczynkiem, edukacja seksualna, walka z nałogami czy agresją.

Brak komentarzy.

Zostaw komentarz