Choroby dróg oddechowych

Choroby cywilizacyjne w swojej naturze związane są z postępem technologicznym i przemysłowym. Niestety rozwój ten prowadzi do skażenia środowiska naturalnego, a