Choroby dróg oddechowych

ARZERRA

Choroby cywilizacyjne w swojej naturze związane są z postępem technologicznym i przemysłowym. Niestety rozwój ten prowadzi do skażenia środowiska naturalnego, a zwłaszcza powietrza. Gospodarki niektórych krajów oparte są na węglu, z którego podczas spalania uzyskuje się zarówno energię cieplną, jak i inne konieczne do prowadzenia procesów produkcyjnych w wielu hutach i zakładach przemysłowych. Skażone powietrze ma jednak bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Coraz częściej bowiem spotkać można osoby z nowotworem dróg oddechowych.

To jednak nie jedyne negatywne konsekwencje dla naszego zdrowia. Problemem zdrowotnym wielu ludzi jest obecnie astma. Chociaż najczęściej przyczyną astmy jest ekspozycja na alergen i warunki jakie posiadamy w pracy i domu, to jednak nie ulega wątpliwości, iż środowisko także wywiera istotny wpływ na nasze zdrowie. To właśnie w ten sposób dochodzi do zakażenia dróg oddechowych. Nie zmienia to jednak faktu, iż osoby chorujące na astmę powinny przejść szereg badań w kierunku alergenów.

Eliminując je z naszego otoczenia nie musimy martwić się o częste ataki. Osoby z tą przypadłością powinny skorygować swoją dietę, usuwając z niej wszelkiego rodzaju alergeny, a także warto rzucić palenie papierosów. W miarę możliwości warto zmienić miejsce zamieszkania na takie, w którym środowisko jest zanieczyszczone w mniejszym stopniu. Zatrute powietrze może bowiem nasilać objawy choroby. Obecnie wiele krajów wprowadza ekologiczne rozwiązania mające zapobiegać tego rodzaju zanieczyszczeniom.